A Baromfi Információs Rendszer (továbbiakban: BIR) keretében történik valamennyi baromfi fajú élőállat és tojás szállítás, keltetés és törzsállomány nyilvántartása.
Az adatok gyűjtése a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. X. 18.) FVM rendeletben megadott módon történik. A rendelet hatálya kiterjed a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint az Országos Adatbázisban kötelezően nyilvántartott házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, strucc, emu tartásával foglalkozó állattartókra, valamint a BIR működtetésében részt vevő természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra.

A rendszer üzemeltetésének segítésére központi ügyfélszolgálati iroda működik. Az iroda postacíme: NÉBIH, ENAR 1537 Budapest, Pf.: 397, telefonszáma: 06-1-336-90-50. Kérdéseket e-mailben is feltehetnek, az enarufsz@enar.hu címen.

Tájékoztatjuk, hogy a Baromfi Információs Rendszer (továbbiakban BIR) adatközlő bizonylatait és hibaleveleit a következő címre kell küldenie: NÉBIH, BIR 1537 Budapest Pf. 397.